Tellimis- ja garantiitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad NB.EE OÜ (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.notebooks.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).

1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata, kui Kaup on otsa saanud, Kaubal on defekt või kui Kauba hinda ja/või omadusi on tellimisel valesti kuvatud süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta laos olevate ühikute ulatuses. Kauba tellimiseks tuleb valida sobiv tarneviis. E-poe ostutingimustega saab tutvuda ning nendega nõustumisel kinnitatakse seda.

Sisestada tuleb Ostja andmed, soovi korral saab registreeruda kasutajaks. Järgmises etapis saab Ostja valida tarneviisi, makseviisi ning seejärel tellimuse kinnitada. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal peale makseviisi valimist vajutada nupul „Esita tellimus. Kui tellimus on kinnitatud, kuvatakse uuel lehel kokkuvõte.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.

2.4 Kaupade eest tasumine

Kaupade eest on võimalik tasuda arve alusel peale tellimuse vormistamist või ESTO järelmaksuga. ESTO järelmaksuga on võimalik tasuda, klõpsates makseviiside nimekirjas järelmaksu valikule ja kinnitades tellimuse. Seejärel suunatakse Ostja ESTO lehele järelmaksu vormistamiseks

Peale tellimuse esitamist saadab e-pood Ostjale Tellimusekinnituse ning peale makse sooritamist arve.

Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile ning antakse üle Ostjale või volitatud isikule. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud Kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.

Tellimuse vormistamisel tuleks Ostjal jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Müüja ega kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Katkise pakendi korral on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt Müüja klienditeenindust aadressil ... .

Kui Ostja ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi Kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.

2.5.1 Maksimaalne tarneaeg on kuni 30 päeva sõltuvalt toote saadavusest. Kulleri- ja postiteenust pakuvad Smartpost, Omniva ja Venipak.

2.6 Taganemisõigus

Käesolev taganemise kord ei kehti sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus määratud korras.

2.6.1 Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poest sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul.

2.6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või tema nimetatud kolmas isik on saanud Kauba enda valdusesse.

2.6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Müügiepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Müüja esinduses või saata e-postiga.

Kontaktandmed:

NB.EE OÜ

Aia tänav 3, 10111 Tallinn

...

tel. 5611 1141

2.6.4 Taganemisõiguse puudumine

Taganemisõigus puudub juhul, kui:

a. Ostjale on tarnitud suletud pakendis Kaup, mis ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (näiteks kõrvaklapid, tervisetooted, jne.)

b. Kauba näol on tegemist suletud pakendis audio- või videosalvestisega või suletud pakendis arvutitarkvaraga.

c. Müügilepingu esemeks on kinkekaart ja selles toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

2.6.5 Müügilepingust taganemine

a. Lepingust taganemisel tagastab Müüja Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) 14 päeva jooksul Müügilepingu taganemise otsusest teadasaamisest.

b. Müüja teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

c. Ostja peab Kauba Müüjale tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Müüjale Müügilepingust taganemisest. Kauba võib tagastada Müüja esindusse Tallinnas või kasutades muud tarneviisi, kui nii on kokku lepitud. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.

d. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Müügilepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud.

e. Kui Ostja soovib vältida Kauba väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Kaupa kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Müügilepinguga seotud kingitusi). Kui Ostja kasutab Kaupa rohkem, kui on vaja teha Kauba olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta Kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest.

f. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.

g. Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korra vastutab Ostja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii, nagu seda on võimalik tavapäraselt teha poes.

h. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Müüjal õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.

i. Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Kaupa rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks.

2.7 Müügilepingu tühistamine

Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata vastavasisuline teade koos Müügilepingu numbriga e-posti aadressile ... . Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnitus.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

3.2 Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti teel).

3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

3.4 Müüja privaatsuspoliitika on leitav siin.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

4.2 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.

4.3 Müüja ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4.4 Kui Kaubale on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

4.5 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

4.6 E-poest ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada järgnevalt: Müüja aadressile Aia tänav 3, Tallinn 10111; e-posti aadressile: ... . Avaldusi võetakse vastu ka Müüja esindustes, mille aadressid on toodud kodulehel www.notebooks.ee.

4.7 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup. Müüja ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Müüja pretensioonide esitamise tingimustest, mis on Müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud Ostja poolt enne Müügilepingu sõlmimist.

4.9 Müüja tagab, et e-poes müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puuduseks.

4.10 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R 10.00-18.00 telefonil 5611 1141 või e-posti aadressil: ... .

4.11 Ostjal on õigus pöörduda järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: ... . Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo on leitav veebilehelt http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Garantiitingimused

5.1. Müüja vahendab müüdavale kaubale tootjagarantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

5.2 Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.

5.3 Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini. Garantiiperiood sõltub toote seisukorrast, kategooriast ja partiist. Iga toote individuaalne garantiiperiood on alati e-poes tootelehel Konfiguratsiooni lehel märgitud.

5.4 Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve ja/või ostutšekk.

5.5 Ostetud toote seerianumber peab olema tuvastatav ning algupärases kohas. Seerianumbri puudumisel või deformeerumisel võib Müüja jätta garantii teostamata.

5.6 Toodetel kehtivad alltoodud müügigarantii tähtajad ning tingimused:

 • Arvuti müügigarantii on 6-60 kuud
 • Seadme aku müügigarantii on 6-12 kuud
 • Arvuti lisaseadmete, ka neil, mis arvuti ostmisel või hilisemal täiendamisel on monteeritud vastavalt eritellimusele, müügigarantii on 3-12 kuud
 • Välistel seadmete (printeritel, klaviatuuridel, hiirtel jms) ja eraldi ostetavatel detailide müügigarantii on 6-12 kuud

5.7 Müügigarantii ei laiene järgnevatele toodetele ning olukordadele:

 • Diskettidele, CD/DVD plaatidele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale
 • Häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt
 • Häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus
 • Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest
 • Tarkvara poolt põhjustatud vigadele
 • Seadme puhastusele
 • Seadme kasutamisel väljaõppeks
 • Häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes. Siia alla kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud komponendid
 • Häiretele seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majeure)
 • Häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku)
 • Riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest
 • Tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele
 • Arvuti riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest

5.8 Müüja ei vastuta:

 • Remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara.
 • Toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.

5.9 Tootja/müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada Müüjale pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

5.10 Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.

5.11 Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.

5.12 Müüja on kohustatud asjal esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient.

5.13 Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmetega seoses (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi ) tekkinud kulud tasub ostja (kehtib vaid juhul, kui asja tarbijale üleandmisest on möödunud 6 kuud).

15.14 Sellisel juhul on Müüjal õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale.

15.15 Garantiiasendus. Kui toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, võtab Müüja endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega.

15.16 Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

15.17 Seadme parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb (müügi)garantii parandamise aja kestuse võrra.

15.18 Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

15.19 Müüja garantiitingimused on vastavuses EV seadusandlusega.

6. Muud tingimused

6.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

6.2 Küsimused ja päringud on oodatud e-posti aadressile ... . Kirjadele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul.

6.3 Ainus aktsepteeritud valuuta on Euro. Müüjaga kokkuleppel on võimalik kasutada muid valuuatsid ja makseviise.

7. Tingimuste kehtivus

7.1 Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 1.1.2019.